Organizacja festynu

Numer umowy SK/1813/PBP/75-W/2018
Data podpisania 23.08.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja festynu połączonego ze spotkaniami dla mieszkańców dotyczącymi sytuacji uchodźców w Polsce
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Magis
Wartość zamówienia: 10.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Michalska
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018