Nagłośnienie podczas uroczystości

Numer umowy SK/1772/PBP/70-W/2018
Data podpisania 21.08.2018
Przedmiot zamówienia: zapewnienie nagłośnienia i ekranu diodowego wraz z obsługą podzcas uroczystości nadania odznaczeń bohaterom strajków sierpniowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Disco Projekt
Wartość zamówienia: 6100
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 28.09.2018
Data udostępnienia informacji: 28.09.2018