Konferencja w ramach projektu Let's get creative this summer"

Numer umowy SK/1373/PBP/60-W/2018
Data podpisania 21.06.2018
Przedmiot zamówienia: nocleg dla członków Europejskiego Forum Studentów AEGEE uczestniczących w konferencji w ramach projektu "Let's get creative this summer"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" w Gdyni Ognisko Centrum
Wartość zamówienia: 1000
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 26.06.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018