Hosting domeny gdyniarodzinna.pl

Numer umowy SK/10/PBP/1-W/2018
Data podpisania 03.01.2018
Przedmiot zamówienia: opłata za hosting domeny gdyniarodzinna.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: HOME.PL S.A.
Wartość zamówienia: 984 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 11.01.2018