Gdyńskie Przejazdy Rowerowe

Numer umowy SK/1156/PBP/47-W/2018
Data podpisania 29.05.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja Gdyński Przejazdów Rowerowych oraz promocja miasta podczas tych wydarzeń
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: In Gremio
Wartość zamówienia: 17 500
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 26.06.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018