Druk zaproszeń

Numer umowy SK/1308/PBP/53-W/2018
Data podpisania 12.06.2018
Przedmiot zamówienia: Druk zaproszeń na uriczystość obchodów rocznicy wizyty marszałka Piłsudskiego w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro
Wartość zamówienia: 700 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Michalska
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2018
Data udostępnienia informacji: 08.10.2018