Druk zaproszeń

Numer umowy SK/1579/PBP/63-W/2018
Data podpisania 13.07.2018
Przedmiot zamówienia: druk zaproszeń na pokaz filmu "Jeszcze dzień życia"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia Misiuro
Wartość zamówienia: 560
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 26.09.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018