Druk materiałów promocyjno-informacyjnych

Numer umowy SK/1486/PBP/61-W/2018
Data podpisania 17.08.2018
Przedmiot zamówienia: Druk materiałów promocyjno-informacyjnych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Vipro SC
Wartość zamówienia: 40.947 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Michalska
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018