Druk albumu o Gdyni

Numer umowy SK/2824/PBP/103-W/2018
Data podpisania 30.11.2018
Przedmiot zamówienia: Druk albumu o Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: GRAFIX Centrum Poligrafii Rafał Rausz
Wartość zamówienia: 19.845 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019