Dofinansowanie organizacji rajdu pieszego

Numer umowy SK/2183/PBP/85-W/2018
Data podpisania 04.10.2018
Przedmiot zamówienia: Dofinansowanie organizacji rajdu pieszego "Mikołajkowy Kompas"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ZKOMPASEM.PL Marcin Jank
Wartość zamówienia: 1.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Michalska
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018