Dofinansowanie druku materiałów informacyjnych: domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych

Numer umowy SK/406/PBP/15-W/2018
Data podpisania 21.02.2018
Przedmiot zamówienia: Dofinansowanie druku materiałów informacyjnych: domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Dbam o Mój Zasięg
Wartość zamówienia: 8 950 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 21.02.2018
Data udostępnienia informacji: 23.03.2018