Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych.


 

Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych DO.2800.3.2017.DS

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano jako nieobowiązkowe w dniu 25.01.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 14269-2017    pdf.;

Dokumenty do pobrania_25.01.2017

Ogłoszenie - pdf. ;

Załączniki do Ogłoszenia:

Zał. nr 1-Formularz oferty  doc. ; pdf. ;

Zał. nr 2-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc. ; pdf.  ;

Zał. nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc. ; pdf. ;

Zał. nr 4 -Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  doc. ; pdf. ;

Zał. nr 5- Istotne postanowienia umowy doc. ; pdf. ;

Zał. nr 6 -Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów  doc. ; pdf. ;

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_08.02.2017r._ pdf. ;

Informacja o zawarciu umowy_13.02.2017r. _ pdf.   ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: _Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 25.01.2017
Data udostępnienia informacji: 25.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2017 13:27 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka
08.02.2017 11:00 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka
25.01.2017 15:19 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka