Przetarg nieograniczony w 2cz.,poniżej 209 000 euro na usługę obsługi technicznej wentylacji,klimatyzacji, ogrzewania i automatyki w PPNT Gdynia

 

Przetarg nieograniczony w dwóch częściach, o wartości poniżej 209 000 euro na usługę obsługi technicznej   wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i automatyki w obiektach PPNT Gdynia

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 17.01.2017r. pod numerem 9663-2017 pdf

Dokumenty po pobrania_17.01.2017r.:

Siwz pdf

Załączniki do SIWZ:

Zał. nr 1-       Formularz oferty pdf., doc.

Zał. nr 2 -     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf., doc.

Zał. nr 3 -     Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu pdf., doc.

Zał. nr 4 -     Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pdf., doc.

Zał. nr 5 -     Wykaz usług pdf., doc.

 

Zał. nr 6A -   Szczegółowy opis przedmiot zamówienia cz. 1 pdf.

Zał. nr 6A.1 - Skrócony opis instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją – część dot. budynków nr III i IV pdf.

Zał. nr 6A.2 - Zestawienie instalacji i urządzeń zamontowanych w budynkach nr I i II pdf.

Zał. nr 6A.3 - Instrukcja serwisu oraz eksploatacji i konserwacji obiektu pdf.

Zał. nr 6A.4a- Wykaz klap i zaworów p.poż. (firmy MERCOR) wraz z lokalizacją – budynek nr III pdf.

Zał. nr 6A.4b- Wykaz klap i zaworów p.poż. (firmy MERCOR) wraz z lokalizacją – budynek nr IV pdf.

Zał. nr 6A.5- Wykaz klimakonwektorów (firmy YORK by JOHNSON CONTROLS i EMCO) wraz z lokalizacją pdf.

Zał. nr 6A.6 - Dokumentacja powykonawcza: Budynek I zip, Budynek II zip, budynek III i IV: plik 1 zip, 2 zip,3 zip,4 zip, 5 zip, 6 zip

Zał. nr 6B -   Szczegółowy opis przedmiot zamówienia cz. 2 pdf

Zał. nr 6B.1 - Zestawienie urządzeń zamontowanych w obiekcie pdf.

Zał. nr 6B.2 -Instrukcja użytkowania obiektu pdf.

Zał. nr 6B.3 - Dokumentacja techniczna pdf.

 

Zał. nr 7 -  Istotne postanowienia umowy pdf

Zał. nr 8 -  Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów pdf., doc.

 

Informacja z otwarcia ofert_25.01.2017r. pdf.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_10.02.2017r. pdf.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Łukaszewicz
Data wytworzenia informacji: 17.01.2017
Data udostępnienia informacji: 17.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.02.2017 16:06 Dodanie informacji Gabriela Łukaszewicz
25.01.2017 15:18 Dodanie informacji Gabriela Łukaszewicz
17.01.2017 18:23 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz
17.01.2017 18:18 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz
17.01.2017 18:09 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz
17.01.2017 18:04 Dodanie informacji Gabriela Łukaszewicz
17.01.2017 18:04 Dodanie informacji Gabriela Łukaszewicz
17.01.2017 15:34 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz
17.01.2017 13:39 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz
17.01.2017 13:26 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz
17.01.2017 13:12 Dodanie informacji Gabriela Łukaszewicz