Przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na remont instalacji do magazynowania wa ścieków laboratoryjnych w PPNT Gdynia

Nr postępowania DO.2800.7.2017

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 22.06.2017r. pod numerem 537605-N-2017 pdf.
Siwz_22.06.2017r. pdf.
Załączniki do SIWZ
zał. nr 1 Formularz oferty pdf., doc.,
zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf., doc.;
zał. nr 3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pdf., doc.,
zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy pdf., Zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy Oświadczenie końcowe podwykonawcy pdf.
zał. nr 5 Szczegółowy opis przedmiot zamówienia pdf.
zał. nr 5.1. Projekt wykonawczy pdf., pdf., pdf., pdf., pdf.
zał. nr 5.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
Wymagania ogólne pdf.;
Wymiana zbiornika pdf.;
Roboty ziemne pdf.;
Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z podbudową odcinka chodnika oraz fragmentu drogi pdf.
zał. nr 5.3. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 20.03.2017r. pdf.
zał. nr 5.4. Pismo Prezydenta Miasta Gdyni pdf.
zał. nr 5.5. Przedmiar robót (pomocniczo, poglądowo) pdf

Informacja z otwarcia ofert_10.07.2017r. pdf.  

Zawiadomienie o wyborze oferty_12.07.2017r. pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Data wytworzenia informacji: 22.06.2017
Data udostępnienia informacji: 22.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.07.2017 15:00 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
10.07.2017 14:10 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.06.2017 16:31 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.06.2017 16:29 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.06.2017 16:25 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.06.2017 16:19 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.06.2017 16:15 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.06.2017 16:14 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.06.2017 16:11 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin