Przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na remont instalacji do magazynowania wa ścieków laboratoryjnych w PPNT Gdynia

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 17.05.2017r. pod numerem 510746-N-2017 pdf.
Siwz_17.06.2017r. pdf.
Załączniki do SIWZ
zał. nr 1 Formularz oferty pdf., doc.,
zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf., doc.;
zał. nr 3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pdf., doc.,
zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy pdf., Zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy Oświadczenie końcowe podwykonawcy pdf.
zał. nr 5 Szczegółowy opis przedmiot zamówienia pdf.
zał. nr 5.1. Projekt wykonawczy pdf., pdf., pdf., pdf., pdf.
zał. nr 5.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
Wymagania ogólne pdf.;
Wymiana zbiornika pdf.;
Roboty ziemne pdf.;
Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z podbudową odcinka chodnika oraz fragmentu drogi pdf.
zał. nr 5.3. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 20.03.2017r. pdf.
zał. nr 5.4. Pismo Prezydenta Miasta Gdyni pdf.
zał. nr 5.5. Przedmiar robót (pomocniczo, poglądowo) pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_88124 - 2017, 25.05.2017r. pdf.
Modyfikacja Siwz_25.05.2017rpdf. + Ujednolicone postanowienia umowy pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_92083 - 2017, 02.06.2017r. pdf.
Modyfikacja Siwz_02.06.2017r. pdf.

Odpowiedzi na zapytania nr 1-4_05.06.2017r. pdf. 

Informacja z otwarcia ofert_08.06.2017r. pdf.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_13.06.2017r. pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2017 14:50 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
08.06.2017 15:48 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
05.06.2017 15:41 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
05.06.2017 15:39 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
02.06.2017 13:46 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
25.05.2017 13:14 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
17.05.2017 16:10 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
17.05.2017 15:07 Inne Gabriela Łukaszewicz-Bobin