Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na usługę Rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej wraz z dostawą urządzeń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na usługę Rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej wraz z dostawą urządzeń komputerowych
Nr postępowania DO.2800.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 07.09.2017r. pod numerem 581395-N-2017 pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu  22.09.2017r. pod numerem 500032932-N-2017 pdf.

Siwz_07.09.2017r.pdf.

Załączniki do SIWZ:
Zał. nr 1- Formularz oferty pdf., doc.
Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf., doc.
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianie warunku udziału w postępowaniu pdf., doc.
Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej do grupy kapitałowej pdf., doc.
Zał. nr 5 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów pdf., doc.
Zał. nr 6 - Wykaz usług i dostaw  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych pdf., doc.
Zał. nr 7 - Istotne postanowienia umowy pdf.
Zał. nr 8- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf.

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia:
Topologia sieciowa Budynków PPNT Gdynia  prezentują załączniki od numeru 1 do numeru 13:
Zał. nr 1 _ schemat sieci Budynek 1 i 2 PPNT Gdynia pdf.
Zał. nr 2 _ planowany schemat połączeń Budynek  2 PPNT Gdynia pdf.
Zał. nr 3 _ schemat sieci Budynek PPNT Gdynia (4  parter) pdf.
Zał. nr 4 _ schemat sieci Budynek PPNT Gdynia 4 (piętro 1) pdf.
Zał. nr 5_ schemat sieci Budynek PPNT Gdynia 4 (piętro 2) pdf.
Zał. nr 6_ schemat sieci Budynek PPNT Gdynia 4 (piętro 3) pdf.
Zał. nr 7 _ schemat sieci Budynek 4 PPNT Gdynia (piętro 4) pdf.
Zał. nr 8 _ schemat sieci Budynek PPNT Gdynia 4 (piętro 5) pdf.
Zał. nr 9 _ schemat ogólny sieci Budynek 4 PPNT Gdynia pdf.
Zał. nr 10 schemat sieci Budynek 3 PPNT Gdynia (piętro -1) pdf.
Zał. nr 11_ schemat sieci Budynek 3 PPNT Gdynia (parter) pdf.
Zał. nr 12_ schemat sieci Budynek 3 PPNT Gdynia (piętro 1) pdf.
Zał. nr 13_ schemat ogólny sieci Budynek 3 PPNT Gdynia pdf.

Odpowiedź na pytanie nr 1_13.09.2017r. pdf.

Zmiana treści SIWZ_15.09.2017r. pdf.  oraz ujednolicone załączniki obejmujące niniejsze zmiany:
Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf., doc.,
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu pdf., doc.,
Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pdf., doc.,
Zał. nr 5 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów pdf., doc.

Odpowiedzi na pytania nr 2-9, zmiana treści SIWZ_21.09.2017r. pdf.

Odpowiedzi na pytania nr 10-12, zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert_22.09.2017r. pdf

Informacja z otwarcia ofert_29.09.2017r.
pdf.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_18.10.2017r. pdf.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Data wytworzenia informacji: 07.09.2017
Data udostępnienia informacji: 07.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2017 16:08 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
29.09.2017 14:52 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.09.2017 15:37 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.09.2017 15:23 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
22.09.2017 15:20 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
21.09.2017 11:06 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
21.09.2017 11:03 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
15.09.2017 15:22 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
15.09.2017 15:11 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
15.09.2017 15:08 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
13.09.2017 14:24 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
13.09.2017 14:20 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
07.09.2017 16:07 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
07.09.2017 16:06 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
07.09.2017 15:57 Inne Gabriela Łukaszewicz-Bobin
07.09.2017 15:48 Inne Gabriela Łukaszewicz-Bobin
07.09.2017 15:41 Inne Gabriela Łukaszewicz-Bobin
07.09.2017 15:02 Inne Gabriela Łukaszewicz-Bobin
07.09.2017 14:57 Inne Gabriela Łukaszewicz-Bobin