Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro w trzech częściach na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro w trzech częściach na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, biotechnologicznych i analitycznych z PPNT Gdynia oraz czyszczenie i przegląd separatorów


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 08.12.2017r. pod numerem 630217-N-2017 pdf.

Do pobrania_08.12.2017r.:
SIWZ_pdf.
Zał. nr 1- Formularz oferty pdf., doc.
Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf., doc.
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu pdf., doc.
Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pdf., doc.,
Zał. nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia pdf.
Zał. nr 6 - Istotne postanowienia umowy pdf.
Zał. nr 7 - Kosztorys szczegółowy pdf.

Odpowiedź nr 1 na pytanie_14.12.2017r. pdf.

Informacja z otwarcia ofert_18.12.2017r. pdf.

Wybór oferty w ramach części 1 zamówienia, unieważnienie części 2 i 3 zamówienia_20.12.2017r. pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Data wytworzenia informacji: 08.12.2017
Data udostępnienia informacji: 08.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2017 13:29 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
18.12.2017 15:13 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
14.12.2017 15:18 Dodanie informacji Gabriela Łukaszewicz-Bobin
08.12.2017 16:17 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
08.12.2017 16:15 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
08.12.2017 16:13 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
08.12.2017 16:06 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
08.12.2017 16:04 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin