Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro w dwóch częściach na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro w dwóch częściach na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów biotechnologicznych i analitycznych z PPNT Gdynia oraz czyszczenie i przegląd separatorów. Nr postępowania DO.2800.19.2017

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 20.12.2017r. pod numerem 635042-N-2017 pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 21.12.2017r. pod numerem 500079556-N-2017 pdf

Do pobrania_20.12.2017r.:
SIWZ_pdf.
Zał. nr 1- Formularz oferty pdf., doc.
Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf., doc.
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu pdf., doc.
Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pdf., doc.,
Zał. nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia pdf.
Zał. nr 6 - Istotne postanowienia umowy pdf.
Zał. nr 7 - Kosztorys szczegółowy pdf.

Zmiana treści SIWZ z dnia 21.12.2017r. w zakresie terminu składania ofert pdf. 

Odpowiedź nr 1 na pytanie_28.12.2017r. pdf.

Informacja z otwarcia ofert_03.01.2018r. pdf

Informacja o wyborze oferty w części 1_16.01.2018r. pdf.

Informacja o wyborze oferty w części 2_23.01.2018r. pdf

Informacja o unieważnieniu części 2 _02.02.2018r. pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Data wytworzenia informacji: 20.12.2017
Data udostępnienia informacji: 20.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2018 16:37 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
23.01.2018 16:07 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
16.01.2018 15:50 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
16.01.2018 15:48 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
03.01.2018 14:26 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
28.12.2017 16:58 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
21.12.2017 12:35 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
20.12.2017 16:12 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin
20.12.2017 16:07 Dodanie informacji Gabriela Łukaszewicz-Bobin