Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej promującej festiwal Gdynia Design Days 2017 wraz z produkcją materiałów informacyjno-promocyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2017r. pod numerem 36320- 2017 _pdf

Dokumenty do pobrania 03.03.2017r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) -pdf

Załączniki do SIWZ 03.03.2017r.:

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty    word,  pdf  ;

Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia  word,  pdf ;

Zal. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  word,  pdf  ;

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej word,  pdf 

Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz usług  . word,  pdf  ;

Zał. nr 6 do SIWZ  - Wykaz osób  word pdf  ;

Zał. nr 7 do SIWZ  - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów. word,  pdf  ;

Zał. nr 8 do SIWZ -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  pdf ;

Zał. nr 9 do SIWZ - Brief kreatywny Gdynia Design Days 2017 pdf;

Zał. nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy pdf ;

Zał. nr 11 do SIWZ - Brief akcji Design w mieście pdf ;

Zał. nr 12 do SIWZ - Strategia kampanii informacyjno-promocyjnej Gdynia Design Days 2017  pdf ;

Zał. nr 13 do SIWZ - Strategia obecności marki Gdynia Design Days 2017 w mediach społecznościowych  pdf ;

Zał. nr 14 do SIWZ -  Identyfikacja wizualna Gdynia Design Days 2017  pdf ;

Informacja z dnia 13.03.2017r.  pdf ;

Informacja z otwarcia ofert 14.03.2017r. pdf  ;

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.03.2017r.  pdf ;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Dorota Grasza
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Grasza
Data wytworzenia informacji: 03.03.2017
Data udostępnienia informacji: 03.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2017 13:20 Dodanie informacji Dorota Grasza
14.03.2017 12:02 Dodanie informacji Dorota Grasza
13.03.2017 11:52 Dodanie informacji Dorota Grasza
03.03.2017 14:44 Dodanie informacji Dorota Grasza
03.03.2017 14:40 Dodanie informacji Dorota Grasza
03.03.2017 14:37 Korekta Dorota Grasza
03.03.2017 14:19 Dodanie informacji Dorota Grasza
03.03.2017 13:45 Dodanie informacji Dorota Grasza