Oświadczenia majątkowe 2017

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonały: główny specjalista Marta Ziółkowska oraz inspektor Dagmara Rosochacka.Beata Adamczyk
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Izabela Albecka
- dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bożena Adamska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017

Marzena Adamska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Małgorzata Aleksiak - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marek Ambrosiewicz -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jerzy Ambroży
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Andrzejewska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Andziulewicz
- zastępca dyrektora PUP
oświadczenie mająkowe za 2017 rok

Alicja Bajduszewska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Bajkowska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Witold Barański
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Andrzej Barczak -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Anna Barszcz
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bartosz Bartoszewicz
- wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ireneusz Bekisz
- radny Miasta Gdyni 
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Michał Bełbot - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Annetta Benedyka -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dorota Bębenek -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majatkowe za 2017 rok

Agnieszka Biarda
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Andrzej Bień -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Andrzej Bodnar -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Barbara Bogusławska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Mirela Boniek
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Borkowska
- dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Stanisław Borski
 - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Anna Brillowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Franciszek Bronk
- zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Paweł Brutel
 - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Iwona Brzozowska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ilona Bubicz-Józekowska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Daria Budner -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Daniela Budzińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Buraczek
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Regina Bzyl -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Magdalena Chrzan-Pardus
- kierownik referatu
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Leszek Ciesielski -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Elżbieta Cupiał -
dyrektor MDK
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Dampc
- kierownik referatu
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Sabina Dawidowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Marek Dąbkowski
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marian Deręgowski
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Iwona Demkowska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Długońska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jerzy Dobaczewski
- MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

korekta

Marika Domozych -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Katarzyna Dukat
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Dudaref
- dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Dorota Dunst
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Krystyna Dziuba
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Izabela Erecińska -
dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Halina Fedzio -
zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Patryk Felmet -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Magdalena Filipowicz
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bogusława Flisykowska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bartosz Frankowski
- naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jacek Friedrich
- dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Zdzisława Gabas -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Ewa Gałecka -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Hanna Gągała -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bogumiła Gendek
- kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Małgorzata Gładczak
- kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Andrzej Gogola
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oktawia Gorzeńska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Kamil Góral -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Julita Grabczewska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Karolina Grabowicz-Matyjas
- dyrektor Muzeum Emigracji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Natalia Gromow
- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Katarzyna Gruszecka-Spychała -
wiceprezydent miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Włodzimierz Grzechnik -
naczelnik
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Anna Grzegorowska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Michał Guć -
wiceprezydent miasta, członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe na dzień powołania

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Żanetta Gugała
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Iwona Hadrzyńska -
zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Piotr Harhaj -
kierownik w Mops
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Dorota Haase
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Paulina Herrmann
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Agnieszka Hetak
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Regina Hetak
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Robert Hirsch
- Miejski Konserwator Zabytków
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Violetta Ilnicka
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Mariola Jaks -
p.o. kierownika ABK nr 4
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Cezary Jakubowski -
prezes zarządu Eko Doliny
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dorota Jakubowska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Łucja Janiszewska
– dyrektor Żłobka "Niezapominajka"
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Krzysztof Jankowski
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Wioletta Jarzębińska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Jasińska
- dyrektor Centrum Nauki Experyment
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Mirosława Jezior -
dyrektor MOPS
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Sebastian Jędrzejewski - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Jarosław Józefczyk
- zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jolanta Józekowska
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Edyta Kamaszyn
- zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Gabriela Karasiewicz -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

wyjaśnienie

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jolanta Kasperek-Sut
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienia

Joanna Karnacewicz
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marek Karzyński
- dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Iwona Kierończyk -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Andrzej Kieszek -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Jarosław Kiljański
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Urszula Klimczak
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Hubert Kołodziejski
- przewodniczący zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jarosław Kłodziński -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Magdalena Kobylarczyk
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2017 rok

Lucyna Kokot
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Krystyna Kołakowska -
prezes zarządu TBS "Czynszówka"
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Kondracka
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Remigiusz Kończyk
- dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Czesław Kordel
- MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Kordzińska-Grabowska
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Eugeniusz Korek -
dyrektor MDK
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Barbara Korthals
- kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Wiesław Kosakowski
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Mirosława Koszałkowska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marcin Kowalewski
- kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Magdalena Kowalska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Izabela Kowalska-Kotus
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Kozłowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec pracy w przedszkolu nr 9

oświadczenie majątkowe na początek pracy w przedszkolu nr 58

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Wojciech Kozłowski
- członek zarządu KZG
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Halina Krajewska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Janina Kreft
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Mirosława Król -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Katarzyna Kruglak
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Iwona Krumholc -
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Monika Krupińska
- młodszy referent w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Krym -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - KOREKTA

Wiesława Krysztofowicz
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bogdan Krzyżankowski -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lucyna Kucharek
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Kuczkowska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Agnieszka Kukiełko -
naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Andrzej Kuklewicz
- dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Lucyna Kukulska
- podinspektor Urzad Miasta
oświadczenie majatkowe za 2017 rok

Aleksandra Kula
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Agata Kulasiewicz-Pojawa
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Aleksander Kuźmin -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Tomasz Labuda - zastępca prezesa zarządu PKT
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Katarzyna Landowska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Małgorzata Landowska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Małgorzata Laskowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majatkowe za 2017 rok

Barbara Latocha
- dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Przemysław Lebiedziński
- dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Lemanszek
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Lesińska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Adam Lesiński
- kierownik referatu w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Lucyna Lewandowska
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienia

Ewa Lipińska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Lis - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Barbara Lubrycht -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Iwona Ławik
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Lidia Łączyńska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Łepik
- zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marek Łucyk
- dyrektor GCS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Łysakowska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2017 rok

Małgorzata Machowska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ilona Majerowska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Danuta Maliszewska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Piotr Małolepszy -
prezes zarządu PKT
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Aleksandra Markowska
- dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Marlewska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Monika Małyszko
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Teresa Marzejon -
naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Jolanta Matulewicz -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Hanna Mazur -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Marta Mazurek -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Melki -
dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Małgorzata Mianowska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Jacek Michno
- kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Mirosław Mieszczański
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Aleksandra Mikołajczak
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Alicja Modelska
- podinspektor w Urządzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2017 rok

Bogusław Moniuszko
- kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bogusław Moszczyński -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marzanna Mróz
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
oświadczenie majatkowe za 2017 rok

Beata Nagiel
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Andrzej Narwojsz
- geolog powiatowy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Beata Niemczyk
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienia

Bożena Niewiadomska
– zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok i na koniec pracy

Iwona Neubert-Michalak
- kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bogusława Nowak
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Hanna Nowak
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Magdalena Nowakowska -
dyrektor przedszkola

oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Nowicka -
kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Nowopolska
- inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jacek Olkowski
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jolanta Orent
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Krystyna Ossowska
- zastępca skarbnika miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Janina Ostałowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Agnieszka Pasieka
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Markos Pagudis -
prezes zarządu ARG
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Beata Pająk-Michalik
- dyrektor MSPR
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Paluch-Łątkowska
- kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Mariola Parat-Lipińska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Monika Parzych-Bałdyga
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Renata Pawlak -
dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienia

Joanna Pawlenko
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Krystyna Pawlikowska
- Geodeta Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Alicja Peplińska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Danuta Peplińska
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Piątek
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Pietrzak -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Małgorzata Pijanowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Irena Piotrowska -
dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Magdalena Piwowarska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Martyna Plata
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dorota Płotka -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Ewa Podedworna-Górecka
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Maria Podgórska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marek Prusak
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Renata Pruska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Magdalena Puwalska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Beata Ratowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Małgorzata Richert
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Krystyna Romanowska-Szychowska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Rutkowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Katarzyna Rutz -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anna Rydzewska
- dyrektor ZCK
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Agnieszka Rymasz -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Andrzej Ryński -
z-a dyrektora w ZDiZ; naczelnik wydziału w Urzędze Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Barbara Rzepiak -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Mirosława Sadowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anita Sarnecka
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Aleksandra Siedlik
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Sierżęga -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Grzegorz Siewert
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Siwicka
- dyrektor PUP
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Celestyna Skiba
- dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dorota Skulska-Wittbrodt
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Alicja Smolik
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Elżbieta Smolna -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Barbara Smużyńska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadecji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Wioleta Sobieraj
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jolanta Sobótka
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Anita Sochacka
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dorota Soszyńska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Alicja Spica
- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Aleksandra Stanios
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bogusław Stasiak -
prezes zarządu PKM
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Magdalena Starościak
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2017 rok

Katarzyna Stec
- zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jolanta Steppa -
naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Renata Stelmach
- naczelnik wydziału w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienie

Marek Stępa
- wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Stoińska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Paweł Stolarczyk -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Magdalena Streng
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Agnieszka Studnicka
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Strzałkowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Danuta Styk -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Anita Stypułkowska
- zastępca naczelnika w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok i na koniec pracy

Jolanta Sumowska
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Beata Szadziul -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Irena Szafranek
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Krzysztof Szałucki
- skarbnik Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Szczepańska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Wojciech Szczurek -
Prezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Tadeusz Szemiot -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lilianna Szewczuk-Putrym -
dyrektor Domu Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Magdalena Szczukiewicz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Szlinder
- kierownik w PUP
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Hanna Szóstakowska
- kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Karolina Szreder -
inspektor w Urządzie Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Anna Szultka
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Stanisław Szwabski - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Anna Szymańska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dorota Szymańska -
dyrektor szkoły
oswiadczenie majątkowe na koniec kadencji

Marek Szymański -
kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marta Szymańska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Krystyna Stadnicka
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bogusław Stasiak
- prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Janusz Stateczny
- prezes zarządu Portu Lotniczego
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Strzałkowska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dagmara Syjczak
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Śliwińska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Judyta Śliwińska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Mariola Śrubarczyk-Cichowska -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Walery Tankiewicz -
wiceprezes zarządu PEWiK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Henryk Tomaszewski
- prezes zarządu PEWiK
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Piotr Topolewicz -
wiceprezes zarządu PKM Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Izabela Truss
- zastępca dyrektora w PUP
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Trzebiatowska-Citko -
kierownik ABK nr 3
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Wiesław Tuźnik -
wiceprezes zarzadu PKA
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Monika Ubrych
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marzenna Umławska
- naczelnik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Walaszkowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Remigiusz Walędziak -
dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Maja Wagner -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Konrad Walczak
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Wasilewska -
zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Małgorzata Wasińczuk -
dyrektor przedszkla
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Agnieszka Welfle-Pobłocka -
dyrektor żłobka "Koniczynka"
oświadczenie majątkowe na początek pracy

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Halina Wełnicka
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Węsierska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Katarzyna Widawska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Michał Wilk -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Anna Wilczyńska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Wiłucka-Psyta
- zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Barbara Wiśniewska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2017 rok

Katarzyna Wiśniewska
- dyrektor OPiTU
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dariusz Wiśniewski -
komendant Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Sławomir Wiśniewski
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Tadeusz Wiśniewski
- prezes zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Janusz Witek
- zastępca komendanta Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Roman Witowski
- dyrektor ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Grażyna Wojciechowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

wyjaśnienia

Jarosław Wojciechowski
- dyrektor Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jolanta Wolak
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Mariola Wolska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Marcin Wołek -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Anna Woźniak-Sobolewska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Elżbieta Wójcik -
dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Tomasz Wroński
- kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Karolina Wrosz
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Justyna E. Wróblewska -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - KOREKTA

Bożena Wysiecka
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Olgierd Wyszomirski
- dyrektor ZKM
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Barbara Zaborowska -
dyrektor przedszkola
oswiadczenie majątkowe na koniec kadencji

Eliza Zaborowska-Kempa -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jerzy Zając
- sekretarz Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bogdan Zajdziński
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Zapaśnik -
kierownik ABK nr 4
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Elżbieta Zaręba -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Grażyna Zarzycka -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Krystyna Zdunek
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Ewa Zduń
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Bożena Zglińska
- dyrektor Centrum Aktywności Seniora
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Joanna Zielińska -
radny Miasta Gdyni, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wojciech Zieliński
- dyrektor Teatru Miejskiego
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Jolanta Złoch
- dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Wiesława Złotogórska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lech Żurek -
prezes zarządu PKA
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Izabella Żywiecka
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 03.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2019 09:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 11:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.04.2019 13:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.04.2019 13:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.04.2019 13:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.04.2019 11:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.04.2019 09:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.04.2019 14:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.10.2018 09:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.10.2018 12:05 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.10.2018 12:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.10.2018 12:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.10.2018 12:00 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.10.2018 10:48 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
06.09.2018 15:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.08.2018 10:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.07.2018 10:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.07.2018 13:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.07.2018 13:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.07.2018 12:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.07.2018 12:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.07.2018 12:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.07.2018 15:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.06.2018 10:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.06.2018 10:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.06.2018 15:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.06.2018 12:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.06.2018 09:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2018 12:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.06.2018 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.05.2018 12:03 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
30.05.2018 10:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.05.2018 15:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.05.2018 09:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.05.2018 13:05 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.05.2018 13:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2018 09:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2018 09:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.05.2018 12:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.05.2018 11:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.05.2018 11:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.05.2018 11:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.05.2018 13:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.05.2018 13:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.05.2018 13:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.05.2018 13:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.05.2018 13:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.05.2018 12:00 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.05.2018 10:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.05.2018 10:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.05.2018 09:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.05.2018 13:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.04.2018 15:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.04.2018 13:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.04.2018 13:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.04.2018 11:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.04.2018 08:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.04.2018 12:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.04.2018 12:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.04.2018 09:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2018 09:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.04.2018 11:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
18.04.2018 12:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.04.2018 13:48 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.04.2018 13:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.04.2018 09:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.04.2018 09:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.04.2018 09:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.04.2018 09:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.04.2018 13:10 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
11.04.2018 12:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.04.2018 13:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.04.2018 11:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.04.2018 12:39 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
03.04.2018 12:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.04.2018 12:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.04.2018 12:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.03.2018 13:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.03.2018 14:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2018 11:36 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.03.2018 12:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.03.2018 12:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.03.2018 12:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.03.2018 12:00 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.03.2018 13:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.03.2018 09:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.03.2018 11:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.03.2018 14:32 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
28.02.2018 12:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.02.2018 12:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 15:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 15:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.01.2018 15:11 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.12.2017 14:22 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.12.2017 11:32 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.12.2017 10:38 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.12.2017 09:45 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
28.11.2017 13:58 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
24.11.2017 14:32 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
22.11.2017 10:55 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.11.2017 09:52 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.11.2017 09:37 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
20.11.2017 15:16 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
20.11.2017 14:49 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
15.11.2017 10:58 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
22.09.2017 11:14 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.09.2017 13:30 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
19.09.2017 14:14 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 12:29 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 12:24 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 12:03 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 11:41 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 11:25 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 11:14 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.09.2017 14:59 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.09.2017 11:31 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.09.2017 10:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.09.2017 10:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.09.2017 11:56 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
24.08.2017 11:04 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.08.2017 10:15 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
11.08.2017 14:24 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
11.08.2017 13:32 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.08.2017 09:10 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
03.08.2017 13:00 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
27.06.2017 11:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.06.2017 11:57 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.05.2017 15:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.05.2017 13:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.05.2017 15:13 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
02.05.2017 14:43 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
27.04.2017 13:40 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.03.2017 14:38 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
21.03.2017 11:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.03.2017 09:57 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.03.2017 09:19 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.03.2017 09:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.03.2017 11:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.03.2017 11:39 Korekta Dorota Nelke
13.03.2017 11:29 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.02.2017 10:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.02.2017 12:12 Dodanie informacji Marta Ziółkowska