Rozstrzygnięcie konkursu- wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii .

 

Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii:

 

Oferta nr 1
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie "Talent"
Nazwa zadania: Młoda Informatyczna Gdynia

Liczba punktów: 84,66

 

Oferta nr 2
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students' Coalition
Nazwa zadania: Gdyńska Akademia Nowych Technologii

Liczba punktów: 71,50

 

Oferta nr 3
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Unika Menso
Nazwa zadania: Programowanie z Unika Menso. Projekt edukacyjny rozwijający kompetencje dzieci i młodzieży w zakresie podstaw programowania komputerowego i myślenia algorytmicznego

Liczba punktów: 63,83

 

Oferta nr 4
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja MU
Nazwa zadania: Zdolni niepokorni - projekt dla wybitnej młodzieży przejawiającej trudności wychowawcze

Liczba punktów: 47,66

 

Oferta nr 5
Nazwa organizacji pozarządowej: Kreatywnie Pokoleniom
Nazwa zadania: Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży

Liczba punktów: 33,50

 

 
Po zasięgnięciu opinii Komisji oceniającej powołanej Zarządzeniem nr 5650/17/VII/O z dnia 24.01.2017 r. Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 5690/17/VII/O z dnia 31 stycznia 2017 r. przyznał dotację na wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii: Stowarzyszeniu Talent z siedzibą w Gdyni, w kwocie: 780 000 zł brutto.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 01.02.2017
Data udostępnienia informacji: 01.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 15:36 Dodanie informacji Michalina Siemińska