Rozstrzygnięcie konkursu- wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym:

 

Oferta nr 1
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym
Nazwa zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz utrwalanie więzi rodzinnych, grupowych i społecznych
Liczba punktów: 79,0
 
Oferta nr 2
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "Kuźnia Talentów"
Nazwa zadania: Jazz dla ucha malucha - muzyczny trening wyobraźni

Liczba punktów: 59,83

 

Oferta nr 3
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja Usług Społecznych
Nazwa zadania: Zrób to ze mną - odkrywanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym.

Liczba punktów: 67,16

 

Oferta nr 4
Nazwa organizacji pozarządowej: FUNDACJA PEGAZ.LA
Nazwa zadania: RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO! Wieloprofilowe wspieranie dzieci i integracja rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Liczba punktów: 73,50

 

Oferta nr 5
Nazwa organizacji pozarządowej: Gaja - Pomocna Dłoń
Nazwa zadania: Oferta na wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym

Liczba punktów: 46,66

 

 
Po zasięgnięciu opinii Komisji oceniającej powołanej Zarządzeniem nr 5649/17/VII/O z dnia 26.01.2017 r. Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 5689/17/VII/O z dnia 31 stycznia 2017 r. przyznał dotację na wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym : Stowarzyszeniu Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym z siedzibą w Gdyni, w kwocie: 255 000 zł brutto.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 01.02.2017
Data udostępnienia informacji: 01.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 15:58 Dodanie informacji Michalina Siemińska