prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych:
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
Lista rankingowa ofert:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 84,84 pkt
 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 460 000 zł
 
 

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 6332/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2017 r.:
 
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - na realizację zadania Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - relacje, akceleracja, profesjonalizacja. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania - 460 000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data udostępnienia informacji: 23.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2017 10:44 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel