Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki - modernizacja instalacji elektrycznej – sale lekcyjne 10 i 10A LO

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – sale lekcyjne 10 i 10A LO wraz z zasileniem na poziomie +1Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dot. zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie 0 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni”, w dniu 03.08.2017 przystąpiono do negocjacji na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP z firmą K.D. Krzysztof Duczmal, z siedzibą w Gdyni, ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia, której udzielono zamówienia podstawowego (umowa nr ZSOnr1.A.26.1.2017.KZ z dnia  07.06.2017r.). Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane na BZP w dniu 31.07.2017 pod nr 500005973-N-2017.
Negocjacje obejmowały wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu prac w zakresie instalacji elektrycznych w salach lekcyjnych 10 i 10A LO na poziomie +1 - (EZP nr ZSO1.A.26.2.2017.KZ)
Wykonawca w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji skierowane drogą mailową w dniu 31.07.2017 złożył ofertę wraz z  kosztorysem ofertowym w dniu 03.08.2017. 
Zamawiający informuje, że w dniu 04.08.2017r. podpisał umowę nr ZSO1.A.26.2.2017.KZ z wykonawcą: K.D. Krzysztof Duczmal, z siedzibą w Gdyni, ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostalo opublikowane w dniu 04.08.2017r. pod nr 500008840-N-2017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Zając
Data wytworzenia informacji: 04.08.2017
Data udostępnienia informacji: 04.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2017 08:24 Aktualizacja treści Katarzyna Zając