Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni - część II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji  instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO:  4, 7, 11, 14, 15, 18 wraz z zasileniem na poziomie +1 – część II – EZP nr ZSOnr1.A.26.3.2017.KZ
 
W dniu 06.11.2017r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 500053801-N-2017.
 
Po upływie ustawowych terminów Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych podpisał w dniu 06.11.2017r. umowę nr ZSO1.A.26.3.2017.KZ o udzielenie zamówienia publicznego z firmą: K.D. Krzysztof Duczmal, z siedzibą w Gdyni, ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Data wytworzenia informacji: 06.11.2017
Data udostępnienia informacji: 06.11.2017