Wykonanie strony internetowej na potrzeby projektu Dolina Logistyczna

Numer umowy SK/1655/MT/2-W/2017
Data podpisania 08.08.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie strony internetowej na potrzeby projektu Dolina Logistyczna z systemem zarządzania treścią CMS, edycja WYSIWYG.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: EVERYDAY Bualoy Jabłońska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 9 lok. 1, 80-252 Gdańsk
Wartość zamówienia: 6 100,00 zł netto + obowiązująca stawka VAT
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Gruszka
Nr telefonu: 58 668-83-51
E-mail: k.gruszka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości
Uwagi: Za wykonanie zmian programistycznych w SERWISIE WWW, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie maksymalnie w kwocie 100,00 zł netto (słownie: sto złotych netto) za każdą zmianę programistyczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Alicja Leibner-Mikolcz
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Leibner-Mikolcz
Data wytworzenia informacji: 19.04.2022
Data udostępnienia informacji: 19.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2022 09:53 Dodanie informacji Alicja Leibner-Mikolcz