zakup danych statystycznych dotyczących Gdyni

Numer umowy SK/1636/MP/47-W/2017
Data podpisania 28.07.2017
Przedmiot zamówienia: zakup danych statystycznych dotyczących Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Wartość zamówienia: 4 929,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Buryn
Nr telefonu: 58 668-21-20
E-mail: j.buryn@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2017
Data udostępnienia informacji: 28.08.2017