wykonanie materiałów z logo Gdyni na potrzeby obsługi warsztatów organizowanych przez ULI w Gdyni w 2018 roku

Numer umowy SK/2009/MP/66-W/2017
Data podpisania 21.12.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie materiałów z logo Gdyni na potrzeby obsługi warsztatów organizowanych przez Urban Land Institute w Gdyni w dniach 19 - 20 stycznia 2018 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
Wartość zamówienia: 6 027,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2018
Data udostępnienia informacji: 30.01.2018