wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby UM Gdynia

Numer umowy SK/1074/MP/35-W/2017
Data podpisania 29.05.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby UM Gdynia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
Wartość zamówienia: 21 166,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017