współorganizacja projektu Junior Biznes

Numer umowy SK/202/MP/8-W/2017
Data podpisania 13.02.2017
Przedmiot zamówienia: współorganizacja projektu Junior Biznes
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pomorska Fundacja Filmowa
Wartość zamówienia: 18 450,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Antkowiak
Nr telefonu: 58 668-20-16
E-mail: m.antkowiak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017