współorganizacja konferencji Pipeline Summit 2017

Numer umowy SK/363/MP/12-W/2017
Data podpisania 24.02.2017
Przedmiot zamówienia: współorganizacja konferencji Pipeline Summit 2017 w dniu 16 maja 2017
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pipeline Media Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 40 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Nawrot
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: k.nawrot@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017