udział przedstawicieli miasta Gdyni w konferencji ABSL w Łodzi

Numer umowy SK/886/MP/27-W/2017
Data podpisania 11.05.2017
Przedmiot zamówienia: udział przedstawicieli miasta Gdyni w konferencji ABSL w Łodzi
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: CONREGO Tomasz Chrościechowski
Wartość zamówienia: 7 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Nawrot
Nr telefonu: 58 668-20-14
E-mail: k.nawrot@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017