szkolenie dla klientów Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Numer umowy SK/382/MP/15-W/2017
Data podpisania 06.03.2017
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia dla klientów Gdyńskiego Centrum                                                               Wspierania Przedsiębiorczości
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Palak
Wartość zamówienia: 249,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Berg
Nr telefonu: 58 668-20-32
E-mail: a.berg@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017