roczna opłata za członkostwo dwóch przedstawicieli Miasta Gdyni w Urban Land Institute

Numer umowy SK/1085/MP/37-W/2017
Data podpisania 18.05.2017
Przedmiot zamówienia: roczna opłata za członkostwo dwóch przedstawicieli Miasta Gdyni w Urban Land Institute
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 2 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Nawrot
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: k.nawrot@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017