realizacja filmu przedstawiającego ofertę inwestycyjną Miasta Gdyni

Numer umowy SK/1860/MP/53-W/2017
Data podpisania 20.09.2017
Przedmiot zamówienia: realizacja filmu przedstawiającego ofertę inwestycyjną Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Wytwórnia Filmów Kalina s.c.
Wartość zamówienia: 12 300,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Zarzycki
Nr telefonu: 58 668-20-18
E-mail: t.zarzycki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017