przeprowadzenie wykładu w ramach projektu "Sukces na Szpilkach"

Numer umowy SK/1891/MP/55-W/2017
Data podpisania 19.09.2017
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie wykładu w ramach projektu "Sukces na Szpilkach"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Angel Mind Anna Engel
Wartość zamówienia: 120,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Berg
Nr telefonu: 58 668-20-32
E-mail: a.berg@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017