przeprowadzenie warsztatów skierowanych do osób 45+

Numer umowy SK/902/MP/28-W/2017
Data podpisania 25.04.2017
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów skierowanych do osób 45+
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BCC Instytut Rozwoju Hanna Garbowska
Wartość zamówienia: 3 690,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Urban
Nr telefonu: 58 668-20-23
E-mail: m.urban@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017