przeprowadzenie warsztatów dla twórców rękodzieła

Numer umowy SK/2211/MP/70-W/2017
Data podpisania 03.11.2017
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów dla twórców rękodzieła
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Keyce Dorota Cząstka
Wartość zamówienia: 984,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Antkowiak
Nr telefonu: 58 668-20-16
E-mail: m.antkowiak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017