prowadzenie strony internetowej Śródmieścia Morskiego w wersji polskiej i angielskiej

Numer umowy SK/195/MP/6-W/2017
Data podpisania 24.02.2017
Przedmiot zamówienia: prowadzenie strony internetowej Śródmieścia Morskiego w wersji polskiej i angielskiej w okresie luty 2017 - styczeń 2018
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 20 910,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Aniela Kulej
Nr telefonu: 58 668-20-14
E-mail: a.kulej@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017