opracowanie szaty graficznej 10 nowych kart inwestycyjnych

Numer umowy SK/631/MP/21-W/2017
Data podpisania 18.04.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie szaty graficznej 10 nowych kart inwestycyjnych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Art Design Maciej Blachowski
Wartość zamówienia: 3 670,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Nawrot
Nr telefonu: 58 668-20-14
E-mail: k.nawrot@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017