opracowanie koncepcji programu rozwoju obszaru "Dolina Logistyczna"

Numer umowy SK/2558/MP/80-W/2017
Data podpisania 08.12.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie koncepcji programu rozwoju obszaru "Dolina Logistyczna"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Małgorzata Dehmel-Gomerska
Wartość zamówienia: 4 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2018
Data udostępnienia informacji: 30.01.2018