opracowanie graficzne i montaż napisów do filmu "Direction Gdynia"

Numer umowy SK/1937/MP/59-W/2017
Data podpisania 09.10.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie graficzne i montaż napisów do filmu "Direction Gdynia"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Prestiż Events s.c. Jakub Jakubowski, Michał Stankiewicz
Wartość zamówienia: 3 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Zarzycki
Nr telefonu: 58 668-20-18
E-mail: t.zarzycki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017