opłata rejestracyjna za udział w konferencji ULI w 2018

Numer umowy SK/373/MP/14-W/2017
Data podpisania 06.03.2017
Przedmiot zamówienia: opłata rejestracyjna za udział przedstawicieli Miasta Gdyni w konferencji ULI w styczniu 2018
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 5 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Nawrot
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: k.nawrot@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017