obsługa Gali Finałowej Konkursu Gdyński Biznesplan 2017

Numer umowy SK/1217/MP/43-W/2017
Data podpisania 05.06.2017
Przedmiot zamówienia: obsługa Gali Finałowej Konkursu Gdyński Biznesplan 2017
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pyszne Tarty Anton Panov
Wartość zamówienia: 440,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017