najem pomieszczeń Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w celu organizacji debaty pt. "Tri-City Debate on Investments"

Numer umowy SK/2107/MP/69-W/2017
Data podpisania 18.10.2017
Przedmiot zamówienia: najem pomieszczeń Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w celu organizacji debaty pt. "Tri-City Debate on Investments"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Wartość zamówienia: 123,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Aniela Kulej
Nr telefonu: 58 668-20-14
E-mail: a.kulej@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017