materiały z logo Gdynia na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2018"

Numer umowy SK/2695/MP/81-W/2017
Data podpisania 20.12.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie materiałów z logo Gdynia przedsiębiorcza na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2018"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
Wartość zamówienia: 9 900,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2018
Data udostępnienia informacji: 30.01.2018