kontynuacja współpracy w zakresie działań realizowanych na rzecz podniesienia atrakcyjności ZMHT w Gdyni

Numer umowy SK/282/MP/11-W/2017
Data podpisania 28.02.2017
Przedmiot zamówienia: kontynuacja współpracy w zakresie działań realizowanych na rzecz podniesienia atrakcyjności ZMHT w Gdyni w 2017 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 116 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017