emisja spotu w języku angielskim podczas Targów MIPIM w Cannes

Numer umowy SK/540/MP/19-W/2017
Data podpisania 09.03.2017
Przedmiot zamówienia: emisja spotu w języku angielskim podczas Targów MIPIM w Cannes
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Major Events Media
Wartość zamówienia: 11 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Aniela Kulej
Nr telefonu: 58 668-20-14
E-mail: a.kulej@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017