dwie publikacje na łamach magazynu Emergin Europe oraz udział przedstawicieli Miasta Gdyni w seminarium w Londynie

Numer umowy SK/967/MP/30-W/2017
Data podpisania 08.05.2017
Przedmiot zamówienia: dwie publikacje na łamach magazynu Emergin Europe oraz udział przedstawicieli Miasta Gdyni w seminarium w Londynie
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Why Emerging Europe Limited
Wartość zamówienia: 42 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Nawrot
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: k.nawrot@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017