druk Rocznika Statystycznego Gdyni 2016

Numer umowy SK/1006/MP/33-W/2017
Data podpisania 13.06.2017
Przedmiot zamówienia: druk Rocznika Statystycznego Gdyni 2016
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Vipro S.C.
Wartość zamówienia: 12 075,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Buryn
Nr telefonu: 58 668-21-20
E-mail: j.buryn@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017